Email : programma@straatfestivalharlingen.nl

Huisregels Straatfestival Harlingen

 

Wanneer je het festivalterrein betreedt, ben je verplicht je te houden aan deze huisregels die zijn opgesteld voor Straatfestival Harlingen. Voor jou en onze veiligheid.

 

• Op het Straatfestival Harlingen festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.

• Het is niet toegestaan om eigen dranken het festivalterrein mee op te nemen.

• Alcohol wordt niet verstrekt onder de 18 jaar.

• Het meebrengen van huisdieren wordt afgeraden.

• De organisatie of haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of materiële-, dan wel immateriële schade.

• Het verspreiden van folders, flyers en/of het handelen in artikelen of etenswaren op het festival is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is gegeven door de organisatie.

• Bij constatering van het in bezit hebben van, of het gebruiken van soft- of harddrugs, volgt overdraging aan de politie.

• Bij het plegen van misdrijven volgt overdraging aan de politie.

• Tijdens het festival zullen foto- en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie. Iedereen die het festival terrein betreedt gaat hiermee akkoord.

• Op het festival kan geluid worden geproduceerd van boven de 85 Db(a). De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid door mogelijke nadelige gevolgen hiervan aan het gehoor.

• Beveiliging en politie hebben het recht tot preventief fouilleren.

• Bij het niet naleven van de huisregels wordt de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk ontzegd.

• Bij constatering van diefstal of vernieling van materialen van de organisatie of omwonenden, volgt overdraging aan de politie. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker of de groep waartoe hij of zij behoord.

• Op het Straatfestival Harlingen festivalgebied gelden alledaagse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, het maken van discriminerende opmerkingen, wildplassen en biergooien zijn niet toegestaan.

• In situaties waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van een bestuurslid van de organisatie of van de politie bindend.

© Copyright 2017 Stichting Straatfestival Harlingen